ร่วมสนุกชิงแพคเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น 5 รางวัล!

【ระยะเวลากิจกรรม】 วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2560

【คุณสมบัติผู้สมัคร】 ผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

【รายละเอียดกิจกรรม】 เป็นการสุ่มผู้โชคดี 5 ท่าน ซึ่งร่วมสนุกผ่านการกรอกแบบสอบถาม เพื่อชิงรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน

【ประกาศผลรางวัล่】ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2017

  • จะไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล หากท่านใดได้รางวัลทางเราจะติดต่อกลับไป
  • ในส่วนของความคืบหน้าของกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์นี้

【หมายเหตุ】

  1. ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
  2. สำหรับท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมสนุก ให้กรอกแบบสอบถาม โดยระบุชื่อ, อายุ, เพศ, E-mail และระบุชื่ออนิเมะ หรือมังงะที่ตนอยากไปตามรอยสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวจริง พร้อมบอกเหตุผล โดยให้เลือกเช็คที่หัวข้อ “ประสงค์จะไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น” ด้วย
  3. ท่านที่กรอกแบบสอบถามไปแล้ว แต่ไม่ได้เลือกว่า “ประสงค์จะไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น” กรุณากรอกแบบสอบถามใหม่อีกครั้ง
  4. ช่วงระยะเวลาที่สามารถมาเที่ยวได้ คือตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2017 เป็นต้นไป
  5. กิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปิดกิจกรรมก่อนกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบในภายหลัง

【ผู้จัดงาน】 General Incorporated Association, Anime Tourism Association